Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i financijskom pl...
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Tekst Pravilnika pogledajte u nastavku.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_4_76.html