Podsjetnik ubveznih upisa u tri Registra za sportske sa...
Poštovani,
 
temeljem odredbi više zakona, propisane su odredbe o obavezi upisa u tri Registra, koje su neprofitne organizacije dužne obaviti .
 
Stoga vam šaljemo podsjetnik obveznih upisa koji su sportski savezi i klubovi dužni  izvršiti. To su slijedeći Registri :
 
  1. Registar udruga (pri Gradskom uredu za opću upravu, Trg Stjepana Radića 1, kazne za ne upisivanje u registar uključivo sve promjene u registru, temeljem članka 34. Zakona o udrugama.)
  2. Registar sportskih djelatnosti (pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Ilica 25 – temeljem Zakona o sportu)
  3. Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija, Katančićeva 5 - obaveza upisa u Registar propisana je člankom 34., stavak 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih, a kazna za neprofitnu organizaciju je do 200.000,00 kn, a za osobu koja zastupa neprofitnu organizaciju do 20.000,00 kuna, stime da se kazna pojačava do 50.000,00 kuna čelniku proračuna koji dostavi neprofitnoj organizaciji bilo koja javna sredstva  ukoliko nije upisana u Registar).
 
Ne upisivanje (kao i prijava promjena u registar) u navedene registre povlači odgovornost osoba koje zastupaju savez, a one su u svim zakonima definirane u prekršajnim odredbama.
 
Jednako tako sve neprofitne organizacije, dužne su voditi REGISTAR SVOJIH ČLANOVA po OIB-u koji je obvezan podatak.
 
 
Srdačan pozdrav,