Tumačenje Novog Zakona o radu i uređenje radnog vremena
Poštovani,
 
Obzirom na to da je 07. kolovoza 2014. godine na snagu stupio novi Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14.) koji sa sobom donosi, između ostaloga, i izmjene određenih odredbi u području radnog vremena, što u konačnici dovodi do brojnih nejasnoća i upita s kojima se susrećem svakodnevno, u privitku Vam dostavljamo tumačenje Novog Zakona o radu  i uređenje radnog vremena koje smo dobili od  Samostalne stručne suradnice  za kadrovske poslove i javnu nabavu  gospođe Suzane Šop mag.iur. iz Sportskog saveza Grada Zagreba, gdje je pokušala na što jednostavniji način, prikazati i pojasniti novine koje donosi novi Zakon o radu vezano uz institut radnog vremena.

NoviZakonoraduiuređenjeradnogvremena.pdf

Srdačan pozdrav,