Pripreme selekcije mirnih voda
Članovi reperezentacije mirnih voda- sprint, završili su ciklus zimskih priprema u Metkoviću na rijeci Neretvi.
Stalna baza naše selekcije mirnih voda pruža sportašima idealne uvijete za trening i realizaciju plana i programa priprema.
Trener KKK Matija Ljubek Aleksandar Knežević i trener reprezentacije Vinko Mijočević proveli su planirane aktivnosti u potpunosti.