Normativni akti Zagrebačkog športskog saveza
Gradski športski savezi dužni su provesti raspravu glede predloženih akata najkasnije do 17. svibnja 2013. godine, svoje mišljenje i eventualne prijedloge na priloženom obrascu dostaviti Komisiji za normativne akte Zagrebačkog športskog saveza.Temeljem obavijesti Stručne službe Zagrebačkog športskog saveza i dokumentacije koja je pristigla u Savez ovdje možete pogledati dokumentaciju (radni materijal) i to:
1.Statut Zagrebačkog športskog saveza
2.Poslovnik o radu Skupštine ZŠS-a
3.Pravilnik o izboru tijela ZŠS-a
4. Pravilnik o nadzoru stručnog rada u zagrebačkom športu
5.Obrazac