Prezentacija HOC -a Silba i interaktivne karte Grada Za...
U ponedjeljak, 11. veljače 2013. godine u 11,00 sati u velikoj dvorani, prizemlje objekta "A" Poslovnog centra "ALMERIJA", ul. grada Vukovara 284, Zagrebački športski savez u suradnji sa HOO i  tvrtkom Centar d.o.o. održao je prezentaciju projekta Silba - Centar Zagrebačkog športskog saveza - budući Olimpijski centar i prezentaciju interaktivne sportske karte grada Zagreba koju je održala tvrtka  Cirs d.o.o.