Poziv na 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i su...
Poziv na 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i sudacaPredmet: Poziv na 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i sudaca
 
 
Poštovani, 
 
Kajakaški savez Zagreba zajedno sa Hrvatskim kajakaškim savezom i Kajakaškom zvezom Slovenije organizira 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i sudaca, koji će se od 30. studenoga do 02. prosinca 2012. godine održati u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.
 
 • Svrha seminara
 • educirati Međunarodne i Državne kajakaške suce sa novim Pravilima Međunarodne kajakaške federacije, koja stupaju na snagu 01. siječnja 2013. godine,
 • rad i edukacija sa sustavom za mjerenje vremena i elektronska obrada rezultata na natjecanjima ALGE TIMING,
 • rad sa sustavom za online prijavu sportaša i službenih osoba ISIS,
 • učenje i usavršavanje novih tehnologija sportske pripreme sportaša,
 • kratkoročno i dugoročno planiranje treninga,
 • prehrana i suplementacija sportaša,
 • psihološka priprema sportaša.
 • Smještaj i prehrana sudionika
 • smještaj i prehranu sudionika moguće je organizirati u hotelu Kraljevica u Kraljevici,
 • Kajakaški savez Zagreba pokriva troškove punog pansiona za trenere koji plaću primaju iz Javnih potreba Zagrebačkog sportskog saveza (Tomislav Hohnjec, Aleksandar Knežević, Dubravko Lilek, Nikica Ljubek i Željko Rogić) i po jedan pomoćni trener klubova članica Kajakaškog saveza Zagreba.
 
 
 
 
 
 • Kotizacija
 • iznos kotizacije koja će pokrivati troškove smještaja i prehrane sudionika i način uplate dostavit ćemo vam naknadno.
 
 
Seminar je namijenjen sportskim trenerima, sucima i kajakaškim djelatnicima u cilju edukacije, usavršavanja i primjene stečenih znanja i sposobnosti.
 
Edukacija rada sa sustavom ALGE TIMING namijenjena je organizatorima natjecanja na mirnim i divljim vodama, maratona i raftinga.
 
Predlažem da teme budu usmjerene prema planiranju i programiranju treninga vrhunskih kajakaša, obzirom na godišnji ciklus treninga ili razvoj ciljane motoričke ili funkcionalne sposobnosti.
 
Treneri koji plaću primaju iz Javnih potreba Zagrebačkog sportskog saveza (Tomislav Hohnjec, Aleksandar Knežević, Dubravko Lilek, Nikica Ljubek i Željko Rogić) dužni su za seminar pripremiti i obraditi jednu temu. Molim da mi naslov teme javite najkasnije do ponedjeljka 05. studenoga 2012. godine, a pisani tekst i prezentaciju u elektronskom obliku najkasnije do ponedjeljka 26. studenoga 2012. godine.
 
Planirano je sakupiti sve radove u jedan priručnik (zbornik radova) sa seminara tako da je obveza svih autora da pisani materijal bude napisan kao seminarski rad, poželjno je u Power Pointu napraviti sažetak za prezentaciju rada i svi radovi moraju biti pohranjeni na CD ili USB
 
Upute autorima za pisanje radova:
POSTAVA STRANICE
Page setup - Paper size:
Top: 3,5
Bottom: 3
Left: 3
Right: 3
Gutter: 0,5
Header: 2
Footer: 2
Prored: 1,5 cm
Slova u tekstu: Times new roman 12, justify (obostrano poravnato)
1. Naslovi: Times new roman 14 bold, center
1.1. Podnaslovi: Times new roman 12, bold, align left
1.1.1. Podnaslovi: Times new roman 12, bold, italic, align left
Naslovi tablica, slika, grafikona ....: Times new roman 10 bold
Izvor tablica slika, grafikona ...: Times new roman 10 bold
 
Do sada su dolazak na seminar potvrdili Andrej Jelenc- direktor kajakaških reprezentacija Kajakaške zveze Slovenije, Matej Lunežnik- sportski psiholog i tridesetak trenera svih kajakaških disciplina iz Slovenije.
 
Želja nam je da ovaj seminar bude početak zajedničke suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka iz područja sporta, kondicijske pripreme i metodike treninga i da se u slučaju potrebe organizira svake godine na kraju kajakaške sezone.
 
Isto tako želja nam je da se u budućnosti u rad seminara uključe i sportski djelatnici iz regije i susjednih zemalja.
 
U nastavku dostavljamo okvirnu satnicu seminara, a detaljan pregled tema sa satnicom dostavit ćemo Vam nakon što svi autori dostave naslove tema i predavanja i potvrde svoj dolazak.
 
Petak, 30.11.2012.
11:00-12:00- registracija i prijava sudionika
12:00- zajednički ručak
13:30- otvaranje seminara
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
14:00-15:30 ALGE sustav za mjerenje vremena Milinković, Perestegi, Crnković
15:30-15:35 pauza
15:35-16:20 ALGE sustav za mjerenje vremena Milinković, Perestegi, Crnković
16:20-16:30 pauza
16:30-17:15 Suplementacija i dodatna prehrana Multipower- Jevšovar-Knežević
17:15-17:20 pauza  
17:20-18:05 Metode oporavka Multipower- Jevšovar-Knežević
18:05-19:00 Individualni razgovori polaznika i autora
 
Subota, 01.12.2012.
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
09:00-09:45 ICF Pravila- mirne vode/maraton Vinko Mijočević
09:45-09:50 Pauza
09:50-10:35 ICF Pravila- slalom Stjepan Perestegi, Boris Vuzdarić
10:35-10:40 pauza
10:40-11:25 ICF Pravila- rafting Zdeslav Karlovac
11:25-11:30 pauza  
11:30-12:15 ICF Pravila- spust Tomislav Crnković
12:15-12:30 Pitanja i prijedlozi
12:30-14:00 Ručak
14:00-14:45 Značaj i utjecaj komunikacije u cilju postizanja vrhunskih rezultata Matej Lunežnik, sportski psiholog
14:45-14:50 Pauza
14:50-15:35 Značaj i utjecaj komunikacije u cilju postizanja vrhunskih rezultata Matej Lunežnik, sportski psiholog
15:35-15:40 Pauza
15:40-16:25 Teorija i metodika treninga- tema 3 Dubravko Lilek-SL
16:25-16:30 Pauza
16:30-17:15 Teorija i metodika treninga- tema 4 Nikica Ljubek-MV
17:15-17:20 pauza
17:20-18:05 Teorija i metodika treninga- tema 5 Jernej Župančič-Regent
18:05-18:10 pauza
18:10-18:55 ICF seminar- mirne vode Jernej Župančič-Regent
18:55-19:00 pauza
19:00-19:45 ICF seminar- slalom Stjepan Perestegi
 
Nedjelja, 01.12.2012.
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
09:00-09:45 Teorija i metodika treninga- tema 6- Tomislav Hohnjec-SP
09:45-09:50 Pauza
09:50-10:35 Teorija i metodika treninga- tema 7 AleksandarKnežević-MV
10:35-10:40 Pauza
10:40-11:25 Teorija i metodika treninga- tema 8 Željko Rogić-MV
11:25-11:30 pauza
11:30-12:15 Sustav za prijave i akreditacije ISIS- tema 9 Tomislav Crnković
12:15-12:45 Individualni razgovori polaznika i autora
12:45 Zatvaranje seminara
13:00 Zajednički ručak i odlazak sudionika
 
 
Za sva dodatna pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju na:
M: 00385 (0)98 981 5374
E: tomislavcanoe@yahoo.com
 
Radujemo se Vašem dolasku!
 
 
S poštovanjem,
 
 
                                                                                                                                Tajnik KSZ-a 
 
                                                                                                                      Tomislav Crnković Predmet: Poziv na 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i sudaca
 
 
Poštovani, 
 
Kajakaški savez Zagreba zajedno sa Hrvatskim kajakaškim savezom i Kajakaškom zvezom Slovenije organizira 1. Međunarodni seminar kajakaških trenera i sudaca, koji će se od 30. studenoga do 02. prosinca 2012. godine održati u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.
 
 • Svrha seminara
 • educirati Međunarodne i Državne kajakaške suce sa novim Pravilima Međunarodne kajakaške federacije, koja stupaju na snagu 01. siječnja 2013. godine,
 • rad i edukacija sa sustavom za mjerenje vremena i elektronska obrada rezultata na natjecanjima ALGE TIMING,
 • rad sa sustavom za online prijavu sportaša i službenih osoba ISIS,
 • učenje i usavršavanje novih tehnologija sportske pripreme sportaša,
 • kratkoročno i dugoročno planiranje treninga,
 • prehrana i suplementacija sportaša,
 • psihološka priprema sportaša.
 • Smještaj i prehrana sudionika
 • smještaj i prehranu sudionika moguće je organizirati u hotelu Kraljevica u Kraljevici,
 • Kajakaški savez Zagreba pokriva troškove punog pansiona za trenere koji plaću primaju iz Javnih potreba Zagrebačkog sportskog saveza (Tomislav Hohnjec, Aleksandar Knežević, Dubravko Lilek, Nikica Ljubek i Željko Rogić) i po jedan pomoćni trener klubova članica Kajakaškog saveza Zagreba.
 
 
 
 
 
 • Kotizacija
 • iznos kotizacije koja će pokrivati troškove smještaja i prehrane sudionika i način uplate dostavit ćemo vam naknadno.
 
 
Seminar je namijenjen sportskim trenerima, sucima i kajakaškim djelatnicima u cilju edukacije, usavršavanja i primjene stečenih znanja i sposobnosti.
 
Edukacija rada sa sustavom ALGE TIMING namijenjena je organizatorima natjecanja na mirnim i divljim vodama, maratona i raftinga.
 
Predlažem da teme budu usmjerene prema planiranju i programiranju treninga vrhunskih kajakaša, obzirom na godišnji ciklus treninga ili razvoj ciljane motoričke ili funkcionalne sposobnosti.
 
Treneri koji plaću primaju iz Javnih potreba Zagrebačkog sportskog saveza (Tomislav Hohnjec, Aleksandar Knežević, Dubravko Lilek, Nikica Ljubek i Željko Rogić) dužni su za seminar pripremiti i obraditi jednu temu. Molim da mi naslov teme javite najkasnije do ponedjeljka 05. studenoga 2012. godine, a pisani tekst i prezentaciju u elektronskom obliku najkasnije do ponedjeljka 26. studenoga 2012. godine.
 
Planirano je sakupiti sve radove u jedan priručnik (zbornik radova) sa seminara tako da je obveza svih autora da pisani materijal bude napisan kao seminarski rad, poželjno je u Power Pointu napraviti sažetak za prezentaciju rada i svi radovi moraju biti pohranjeni na CD ili USB
 
Upute autorima za pisanje radova:
POSTAVA STRANICE
Page setup - Paper size:
Top: 3,5
Bottom: 3
Left: 3
Right: 3
Gutter: 0,5
Header: 2
Footer: 2
Prored: 1,5 cm
Slova u tekstu: Times new roman 12, justify (obostrano poravnato)
1. Naslovi: Times new roman 14 bold, center
1.1. Podnaslovi: Times new roman 12, bold, align left
1.1.1. Podnaslovi: Times new roman 12, bold, italic, align left
Naslovi tablica, slika, grafikona ....: Times new roman 10 bold
Izvor tablica slika, grafikona ...: Times new roman 10 bold
 
Do sada su dolazak na seminar potvrdili Andrej Jelenc- direktor kajakaških reprezentacija Kajakaške zveze Slovenije, Matej Lunežnik- sportski psiholog i tridesetak trenera svih kajakaških disciplina iz Slovenije.
 
Želja nam je da ovaj seminar bude početak zajedničke suradnje slovenskih i hrvatskih stručnjaka iz područja sporta, kondicijske pripreme i metodike treninga i da se u slučaju potrebe organizira svake godine na kraju kajakaške sezone.
 
Isto tako želja nam je da se u budućnosti u rad seminara uključe i sportski djelatnici iz regije i susjednih zemalja.
 
U nastavku dostavljamo okvirnu satnicu seminara, a detaljan pregled tema sa satnicom dostavit ćemo Vam nakon što svi autori dostave naslove tema i predavanja i potvrde svoj dolazak.
 
Petak, 30.11.2012.
11:00-12:00- registracija i prijava sudionika
12:00- zajednički ručak
13:30- otvaranje seminara
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
14:00-15:30 ALGE sustav za mjerenje vremena Milinković, Perestegi, Crnković
15:30-15:35 pauza
15:35-16:20 ALGE sustav za mjerenje vremena Milinković, Perestegi, Crnković
16:20-16:30 pauza
16:30-17:15 Suplementacija i dodatna prehrana Multipower- Jevšovar-Knežević
17:15-17:20 pauza  
17:20-18:05 Metode oporavka Multipower- Jevšovar-Knežević
18:05-19:00 Individualni razgovori polaznika i autora
 
Subota, 01.12.2012.
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
09:00-09:45 ICF Pravila- mirne vode/maraton Vinko Mijočević
09:45-09:50 Pauza
09:50-10:35 ICF Pravila- slalom Stjepan Perestegi, Boris Vuzdarić
10:35-10:40 pauza
10:40-11:25 ICF Pravila- rafting Zdeslav Karlovac
11:25-11:30 pauza  
11:30-12:15 ICF Pravila- spust Tomislav Crnković
12:15-12:30 Pitanja i prijedlozi
12:30-14:00 Ručak
14:00-14:45 Značaj i utjecaj komunikacije u cilju postizanja vrhunskih rezultata Matej Lunežnik, sportski psiholog
14:45-14:50 Pauza
14:50-15:35 Značaj i utjecaj komunikacije u cilju postizanja vrhunskih rezultata Matej Lunežnik, sportski psiholog
15:35-15:40 Pauza
15:40-16:25 Teorija i metodika treninga- tema 3 Dubravko Lilek-SL
16:25-16:30 Pauza
16:30-17:15 Teorija i metodika treninga- tema 4 Nikica Ljubek-MV
17:15-17:20 pauza
17:20-18:05 Teorija i metodika treninga- tema 5 Jernej Župančič-Regent
18:05-18:10 pauza
18:10-18:55 ICF seminar- mirne vode Jernej Župančič-Regent
18:55-19:00 pauza
19:00-19:45 ICF seminar- slalom Stjepan Perestegi
 
Nedjelja, 01.12.2012.
Vrijeme i mjesto održavanja Tema Autor
09:00-09:45 Teorija i metodika treninga- tema 6- Tomislav Hohnjec-SP
09:45-09:50 Pauza
09:50-10:35 Teorija i metodika treninga- tema 7 AleksandarKnežević-MV
10:35-10:40 Pauza
10:40-11:25 Teorija i metodika treninga- tema 8 Željko Rogić-MV
11:25-11:30 pauza
11:30-12:15 Sustav za prijave i akreditacije ISIS- tema 9 Tomislav Crnković
12:15-12:45 Individualni razgovori polaznika i autora
12:45 Zatvaranje seminara
13:00 Zajednički ručak i odlazak sudionika
 
 
Za sva dodatna pitanja i prijedloge stojimo Vam na raspolaganju na:
M: 00385 (0)98 981 5374
E: tomislavcanoe@yahoo.com
 
Radujemo se Vašem dolasku!
 
 
S poštovanjem,
 
 
                                                                                                                                Tajnik KSZ-a 
 
                                                                                                                      Tomislav Crnković